" />

Velkommen til vores webshop

Alt efter om du har fået udleveret høreapparat privat eller offentlig står her nedenfor hvordan reglerne er for udlevering af tilbehørspakker/dele til dit nye høreapparat.

Privat udleveret høreapparat

Pr. 18 oktober 2016 kan du købe og betale for dine forbrugsdele og tilbehør til dit høreapparat i vores webshop. Du kan også fortsat henvende dig ved det private hørecenter/høreklinik hvor du har købt dit høreapparat, for udlevering af yderligere forbrugsdele. 

Offentlig udleveret høreapparat

Ved bestilling af forbrugsdele til dine høreapparater vil du gratis modtage en standard pakke, som indeholder forbrugsdele til 4 års forbrug. Er dine høreapparater omfattet af garantien (dvs. under 4 år), vil du ikke modtage en opkrævning om betaling, også selvom du til slut i bestillingen får melding derom. Er dine høreapparater derimod uden for garanti, forbeholder Sonova Denmark A/S sig dog retten til at opkræve betaling jf. gældende priser, også selvom de er udleveret offentligt. Det er derfor vigtigt, at du oplyser serienumrene på høreapparaterne i forbindelse med din bestilling.

Har du spørgsmål eller er usikker på hvilke forbrugsdele, du skal bestille, bedes du henvende dig hos din høreklinik, hvor dit høreapparat er udleveret, inden du kontakter os. 

Se også disse produkter

0 DKK/stk
995 DKK/stk
295 DKK/stk